Halfdan Rasmussen - Biografi

Forfatteren Halfdan Rasmussen er kendt vidt og bredt for sine "Tosserier" og - i særdeleshed - for sine børnerim. Mange af disse digte er gennem tiden sat i musik af mange forskellige komponister; med "Morfars Sangbog" - indeholdende børnesange og voksensange for "børn i alle aldre" sat i musik af Ole Kongsted - kommer det nyeste musikalske bud på nogle af de fantastiske børnerim.

Barndom og baggrund

Halfdan Rasmussen, hele Danmarks folkekære digter - især kendt for sine børne-rim og -remser, blev født 29. januar 1915 (midt under 1. Verdenskrig) i København og døde efter et langt liv i en alder af 87 år den 2. marts 2002. Halfdan Rasmussen var ud af arbejderfamilie; faderen, Halfdan Wedel Rasmussen, var chauffør og moderen, Hilda Augusta Johansdotter, drev en rulleforretning i et af kun to rum i deres lille toværelses lejlighed på Christianshavn. Han var den midterste i en søskendeflok på 5 og arbejdede i sine unge år bl.a. som flaskerenser, piccolo, barberlærling og meget mere. Hans sociale baggrund og også hans eget virke i netop arbejdermiljøet kom til at præge Halfdan Rasmussens kunst såvel som hans politiske orientering livet igennem. Han var under besættelsen med i Modstandsbevægelsen; i løbet af sit lange liv blev han dog mere og mere fredsommelig, ja nærmest pacifistisk, i sine protester (i Tosseriet "Noget om helte" skriver han bl.a., at han hellere vil "slå sin plæne end slå løs på pæne folk" - et godt udtryk for netop denne fredeligere opfattelse af tilværelsen.

Forfatterskabet Halfdan Rasmussen

2 verdenskrige og tiden efter

De første digte udkommer i løbet af 1930'rne. Debutsamlingen "Soldat eller Menneske" (1941) har socialrealistiske temaer og udtrykker pessimisme, men samtidig er der tilløb til den humor, der senere bliver et tydeligt karakteristikum for forfatterskabet. Skildringerne af krise og den sociale kritik har netop baggrund i Halfdan Rasmussens egen opvækst i arbejderhjemmet på Christianshavn med arbejdsløshed og den elendighed og uvished, der prægede disse mellemkrigsår.

Halfdan Rasmussens eget politiske engagement i bl.a. Modstandsbevægelsen under besættelsen præger naturligvis samlingerne "Digte under Besættelsen" (1945) og bidragene til den illegale antologi "Der brænder en Ild" (1944). Det egentlige digteriske gennembrud kommer med "Korte Skygger" (1946), hvor med Ulla Erups ord: ". . . tidligere temaer samles i en strammere form og en kunstnerisk modnet tone".

I efterkrigsårene er Halfdan Rasmussens forfatterskab under stor indflydelse af kriseoplevelse, der fører til behovet for at nytænke meningen med tilværelsen. Med titler som "Paa Knæ for Livet" (1948), "Den, som har set september"(1949), "Aftenland" (1950) skifter rådvildhed og desillusion med en mere positiv indstilling og tro på menneskelige livsværdier; en roligere og mere afklaret indstilling til tilværelsen slår igennem i "Forventning" (1951).

Tosserierne, børnerimene og alt det andet

Fra 1948 begynder Halfdan Rasmussen produktionen af de digte, han nok er blevet allermest kendt for, nemlig tosserierne og børnerimene. Den første samling med børnerim "Fem små troldebørn" (1948) er også startskuddet til det mangeårige samarbejde med tegneren og børnebogsforfatteren Ib Spang Olsen, der i en lang årrække illustrerer Halfdan Rasmussens børnerim med en humor og genialitet, der i den grad står mål med digtenes sublimitet. Den vel nok aller mest kendte - for ikke at sige populære - samling af børnerim må være "Halfdans ABC" (1967), der vel i dagens Danmark må siges at være standardrepertoire på en hver børnefamilies bogreol. Den første samling "Tosserier" kom i 1951 og i løbet af de næste seks år kom en ny samling hvert år.

Humor og fantasi, det lyriske udtryk, interessen for at skabe fred og harmoni i en omskiftelig og modsætningsfyldt verden, for sproget, for ordspillet, der fører direkte til 'nonsensdigte' eller 'vrøvlevers', dette med Johannes Møllehaves ord at "tage ordet på ordet", er karakteristisk for Halfdan Rasmussens litterære kunst.

Halfdan Rasmussen skriver ved siden af sine populære børnerim og tosserier også digte af alvorligere karakter, men det er nu en gang med børnerimene og Tosserierne, at han vandt de danske hjerter.

Selv skriver han:

"Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver også triste.
De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste."

Tryk her og Køb Morfars Sangbog med CD for kun 225 kr.